Doumel sem, da je človek veliko bolj sit, če jabolko deli še z nekom lačnim.